How to Grow Money with Stocks

Learn how you can also How to invest in the United States (US Stocks)

Kung ikaw ay may bolang krystal na nagsasabi sayo na bukas, ay tataas ang presyo ng bigas dahil mauubos ang supply sa palengke. Gusto mong pagkakitaan ang opportunidad na ito. Kung kaya, dalidali kang bumili ng bigas sa palengke sa pag asa na, kinabukasan, ikaw ay magbebenta ng bigas upang kumita.

Ito ang simpleng idea sa pag-iinvest. Bibili ka ng isang bagay o companya na maaring kumita sa hinaharap. Ito ay isang mahusay na paraan upang lumago ang iyong pera.

Paano nga ba kumikita sa stocks?

Ganito lang iyan, tulad ng isang palengke, ang stock market ay isa ding palengke. Ngunit imbes na mga produkto ang iyong binibili, ikaw ay bumibili ng mga kumpanya. Pero teka, kung ikaw ay bumibili ng isang kumpanya, hindi ba, kailangan mo ng madaming puhuhan, pera para mabili ang kumpanya na tulad ng Jollibee?

Oo. At hinde. Oo, kelangan mo ng pera para bumili ng kumpanya. Hindi, dahil hindi mo naman kailangan ng malaking halaga upang bumili. Dahil sa stock market, hinati hati ang isang kumpanya sa pamamagitan ng shares or stocks. Ang shares or stocks ay bahagi lamang ng isang kumpanya, na kung saan, kaya mo na itong ma-afford ng hindi ka gumagastos ng malaking halaga.

Imbes na bilyong piso kung bibilin mo ang isang kumpanya. Ma-aafford mo na ito sa murang halaga, according sa dami at price ng bawat share or stock.

Halimbawa, ikaw ay bumili ng Jollibee, sa araw na ito ang Jollibee ay nagkakahalaga ng P200 per share. Mayroon kang naipon na P5000 at gusto mo ito gamitin pang invest. Sa P5000 mo, maari kang makabili ng 25 shares ng Jollibee.

Ngayong meron ka nang shares ng Jollibee, meron ka nang 2 paraan para kumita.

Una:

Sa panahon na hawak mo ang Jollibee shares, may pagkakataon kang kumita sa pamamagitan ng Dividends. Ito ay pera na binibigay ng isang kumpanya sa kanyang mga shareholders. Dividends ay ang kinita ng isang kumpanya sa kanyang business activities na binabahagi sa mga investors nito.

Pangalawa:

Sa pag hawak mo ng Jollibee sa mahabang panahon, maaring ang original na P200 per share na price nito ay tumaas. Kung halimbawa ito ay umabot ng P400 per share, ang iyong initial investment na P5000 ay lumaki na at naging P10,000 (25 shares x P400). Ikaw ay kumita ng P5000 sa iyong investment, dahil lamang hawak mo ito.

Hindi mo na kailangan ng mahiwagang bolang krystal para malaman kung kikita ka o hindi. Kung ikaw ay magiinvest ng maaga, ikaw ay tyak na kikita, bigyan mo lang ng panahon lumaki ang iyong mga investments.

Discussion

Come over to our private VIP forum and discuss this lesson with us. Post your questions and have it answered by other members.

Join VIP today