How to be a Millionaire: Compound Interest

Ito si Pedro. Pangarap ni Pedro ang yumaman. Pangarap nya maging isang milyonario. Kung kaya, para makamit ang pangarap nya, naisip nyang mag-ipon. Dahil sya ay masipag sa kanyang trabaho, nakakapag-tabi sya ng P1,000 kada buwan. Di malaon, napaisip si Pedro na, kung sya ay nakakapagtabi ng P1,000 kada buwan, para maging isang milyon ang ipon nya, kailangan nyang magipon for 80 years! Baka hindi na nya abutan yun! So pano na?

Ang sagot dyan ay Compound Interest. Ang compound interest ay ang mabilisang paglago ng iyong pera gamit ang interest na kinikita hindi lamang sa orihinal mong pera kundi pati narin sa mga interest na kinita nito. Ito ay interest on interest. Magulo ba? Ganito lang yan.

Halibawa, ikaw ay may pera na 10,000 pesos. Kung ito ay iyong ininvest na may 10% compound interest. Sa unang taon ng iyong investment ito ay kikita ng 1,000. Ito ay galing sa 10% ng 10,000.

Pero, sa susunod na taon, ang interest mo ay lalaki dahil kasama na ang interest from previous year sa iyong computation. 11,000 * 10 = 1,100.

Pansinin mong mabuti ang interest na kinikita kada taon. Hindi mo sya ginagalaw, pero patuloy syang lumalaki.

At kung bibigyan mo ng mahabang panahon para ang compounding ay mag-take effect, iyong makakamit ang pangarap mong maging isang milyonario.

Discussion

Come over to our private VIP forum and discuss this lesson with us. Post your questions and have it answered by other members.

Join VIP today