Paano Mag-Compound ng Pera (How to Compound Money)

Ang compound interest ay isa sa 8th wonder of the world sabi ni Albert Einstein. Ang ibig sabihin lang nito, isa ito sa mga misterio ng universe na nagbibigay ng power sa mga taong marunong gumamit nito.

Ang compound interest ay nag-aaffect sa galaw ng mga stars. Pero affected din nito ang pag galaw ng ating pera. Kaya sa video na ito, i-eexplain ko sa inyo kung paano ba talaga gumagana ang compound interest.

Compound interest #1 : Dividends

Ang unang compound interest na eexplain ko ay yung madaling maintindihan. Ito yung dividends.

Kung ikaw ay naginvest sa isang company at nagbigay ito ng dividends. Ikaw ay kumita ng pera. At ang pera na ito ay maari mo uli ibili ng shares ng company na kung saan by next dividend payment, mas malaki na yung pera na iyong marereceive. Kung paulit-ulit mo itong gagawin, ikaw ay nag-cocompound ng pera. Ang pera na nareceive mo ay ipapambili mo uli ng shares, na kung saan, tataas ang pera na narereceive na pambibili uli ng shares.

Paulit ulit lang na pag-laki ng pera.

Compound interest #2 : Company Compounders

Ang isang company ay isang compounding machine. Ang dividends na iyong narereceive ay extra lamang. Ito ang mga sobrang kinita ng company na safe idistribute sa kanyang mga shareholders. Pero ang kabuuan talaga ng pera na kinita ng company ay nasa company parin at gagamitin pang-expand. Kapag ang company ay nag-expand, lalaki ang kanyang kita, lalaki ang dividends na kanyang ibibigay at lalaki din ang pera na pede nya pang-expand uli at uulit lang ang cycle.

Compound interest # 3 : Price Appreciation

Habang ang iyong dividends ay lumalaki at ikaw ay nagcocompound, meron pang isang effect na nangyayari. Ang isang company na naging successful mag-expand at naging successful sa pag-bibigay ng increasing dividends ay magiging attractive sa mga tao at ibang investors. Kapag nangyari yun, ang stock price ng company ay tataas. At ikaw na shareholder ang makikinabang.

Investor Mindset PLAYING:
Investor Mindset
back to courses
 1. How to Retire Early
 2. How OFW Should Invest
 3. How to Invest Wisely
 4. The Best Way to Get Rich
 5. Why You Need to Invest?
 6. F*CK YOU Money
 7. What is the Most Profitable Business to Start?
 8. Compound Interest
 9. 3 Ways How to be Successful
 10. How to Go From Employee to Investor
 11. The Greatest Secret to Learn Investing
 12. Your Money is Your Life
 13. Top Excuses for Investing
 14. Hedging Strategy - Heads I Win. Tails I also Win
 15. Should I Do Trading or Investing?
 16. The Dangers of Stock Picks
 17. Diversification
 18. Inflation
 19. Tips Before You Start Investing
 20. Mind Your Own Business - Your Personal Financial Statement
 21. Fundamental Analysis: Price to Book Value
 22. Investing Early is Better Than Investing More
 23. Paano Mag-Compound ng Pera (How to Compound Money)
 24. Is Index Fund (UITF, ETF or Mutual Funds) the Best Long Term Investment?